Temat

Projekt budowlany

Temat 4 Projekt budowlany
Pytanie

Co to jest projekt budowlany i z czego się składa?

Odpowiedź

Projekt budowlany to rysunkowo-opisowa dokumentacja techniczna, sporządzona zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem i przepisami techniczno-budowlanymi, przygotowana pod kątem uzyskania pozwolenia na budowę obiektu będącego przedmiotem inwestycji. Dokumentacja ta składa się z pliku niezbędnych uzgodnień (o nich niżej), a także: projektu zagospodarowania terenu sporządzonego na mapie do celów projektowych, części architektonicznej (ogólne plany, przekroje, elewacje), konstrukcyjnej (zbrojenie stropu, wieńców itd.), instalacyjnej (woda, kanalizacja, ogrzewanie, kotłownia, projekt szamba, oczyszczalni itp.), elektrycznej (wszystko co związane z zasilaniem w energię elektryczną, oświetleniem, gniazdami etc.). W zależności od potrzeb niektóre projekty mogą zawierać także opracowanie drogowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne, chłodnicze, melioracyjne, geologiczne, teletechniczne, technologiczne, a także wymagane odpowiednimi przepisami uzgodnienia rzeczoznawców (San-Epid, BHP, ppoż), ekspertyzy techniczne czy pożarowe. Projekt budowlany sporządza zawsze zespół osób, nigdy nie jest to pojedynczy projektant który 'rysuje wszystko'. Każda z branż to oddzielne opracowanie rysunkowe i opisowe, które są koordynowane przez architekta pod kątem wzajemnej spójności i dopiero wspólnie stanowią jedno opracowanie projektowe.

Pytanie

Jakie uzgodnienia należy dołączyć do projektu budowlanego?

Odpowiedź

Zgodnie z tym, co napisaliśmy wyżej, projekt budowlany oprócz rysunków i opisów składa się także z szeregu uzgodnień formalno-prawnych. Są to dokumenty potwierdzające, że zaproponowane w projekcie rozwiązania powstały w porozumieniu z jednostkami, z którymi porozumieć się należało. Zdarza się, że załatwienie jednej sprawy wymaga uzyskania kilku uzgodnień od różnych instytucji, choć są także sprawy które uzgadnia się kilkukrotnie z jedną instytucją na różnych etapach. Kompletny projekt to niejednokrotnie kilkadziesiąt różnych zgód, decyzji, akceptacji i innych papierków do załatwienia. Nie wszystkie z nich są zawsze wymagane, albowiem nie każdy projekt zawiera te same rozwiązania. Przeciętnemu Inwestorowi trudno się w tym wszystkim połapać, dlatego z reguły proponujemy załatwienie wszelkich formalności w naszym zakresie. Najczęściej spotykanymi dokumentami, które załącza się do projektów są:

Zdarza się, że uzyskanie któregoś z powyższych dokumentów związane jest z koniecznością sporządzenia osobnego, dedykowanego opracowania do instytucji, która wydaje uzgodnienie. Załatwianie wszystkich niezbędnych formalności bywa czasochłonne, więc naszą rolą jest opracowanie takiego scenariusza działań, by okresy oczekiwania były jak najkrótsze, co znacząco przyspiesza proces inwestycyjny.

Pytanie

Czy projekty wnętrz wymagają opracowania projektu budowlanego?

Odpowiedź

Z reguły nie. Projekty wnętrz, o ile nie ingerują w tkankę konstrukcyjną (np. wyburzenie ścian nośnych), nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Wszystko oczywiście zależy od konkretnego przypadku, spotkaliśmy się bowiem w swojej praktyce zawodowej z sytuacjami, w których administrator wydanie zgody na wprowadzenie określonych zmian uzależnia od uzyskania pozwolenia na budowę. Na takie przypadki niestety nie mamy wpływu, ale posiadamy stosowne uprawnienia do projektowania, dzięki którym możemy takim zadaniom sprostać.

(C) Copyright 2013 AP2 Architekci :: Oferujemy: Projekty domów :: Projekty wnętrz :: Domy energooszczędne :: Wizualizacje :: Architekt Łódź, Warszawa