Temat

Projekty przetargowe i wykonawcze

Temat 5 Projekty przetargowe i wykonawcze
Pytanie

Co to jest projekt przetargowy i wykonawczy? Czym różnią się od projektu budowlanego?

Odpowiedź

Projekty przetargowe i wykonawcze opracowuje się z reguły dla większych tematów, które są zbyt obszerne by na etapie pozwolenia na budowę wyczerpać całą problematykę techniczną i budżetową związaną z procesem inwestycyjnym. W uproszczeniu można powiedzieć, że są to kolejne uszczegółowienia projektu budowlanego, sporządzane dla celów wyboru wykonawcy (projekt przetargowy) a także szczegółowego wyjaśnienia wszystkich detali, których nie ma sensu pokazywać w projekcie budowlanym (projekt wykonawczy). Projekt budowlany - choć z definicji i litery prawa jest tym projektem, z którego się buduje i na podstawie którego dokonuje się odbiorów - jest często opracowaniem nieco ogólnym, a wszystkie szczegóły pokazywane są w dalszych stadiach dokumentacji. Taki podział projektu na swoiste 'przybliżenia' potrafi znacząco usprawnić proces inwestycyjny. Do urzędu dajemy to, co niezbędne i wymagane prawem, dla potrzeb wyłonienia wykonawcy sporządzamy nieco bardziej wyczerpujące opracowanie przetargowe (kosztorysy, przedmiary, zestawienia, specyfikacje dotyczące przedmiotu zamówienia), a po podpisaniu kontraktu i porozumieniu na linii Inwestor - Wykonawca sporządzamy szczegółowe rysunki wykonawcze, które w detalach rozwiewają wszelkie wątpliwości jak ma wyglądać wznoszony budynek. Dobrze jest, gdy projekt wykonawczy jest równocześnie projektem kontraktowym, tj. pozostaje w zgodzie z zapisami umowy o wykonanie robót budowlanych.

Pytanie

Czy to oznacza, że kupując projekt budowlany domu jednorodzinnego muszę zlecać jeszcze dodatkowe projekty?

Odpowiedź

Z reguły nie ma takiej potrzeby. Projekty domów jednorodzinnych w naszej pracowni są sporządzane jako tzw. projekty jednostadiowe. Zawierają one wszystko to, co niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, ale równocześnie są na tyle szczegółowe, że nie ma konieczności sporządzania odrębnej szczegółowej dokumentacji. Rozbicie dokumentacji na kilka etapów ma sens jedynie dla dużych tematów. Z reguły domki są na tyle prostymi projektami, że odpowiednie decyzje mające wpływ na budżet można podjąć już na etapie opracowania dokumentacji do urzędu. Jeśli Klient zdecydowany jest np. wybrać posadowienie obiektu na płycie fundamentowej zamiast tradycyjnych ław fundamentowych, nic nie stoi na przeszkodzie, by do dokumentacji budowlanej włączyć odpowiednie opracowanie w tym zakresie. Takie świadome podejście do procesu przygotowania inwestycji ma dodatkowy plus: do minimum ogranicza się ryzyko późniejszego przeprojektowywania np. stropu, gdy Klient już po uzyskaniu pozwolenia na budowę zdecyduje się na zmianę technologii z prefabrykatów na monolit lub odwrotnie.

Pytanie

Czy projekty wnętrz w pracowni AP2 Architekci są projektami wykonawczymi?

Odpowiedź

Jak najbardziej. Posiadamy wykształcenie techniczne oraz uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Projekty wnętrz przez nas opracowywane są dokumentacją sporządzaną specjalnie dla wykonawcy, jako zbiór rysunków technicznych dla stolarzy, ślusarzy, płytkarzy, murarzy etc. z naniesionymi komentarzami, wymaganiami, wymiarami itp. Rysunki te są zrozumiałe dla każdego fachowca, niezależnie od tego czy pochodzi z Łodzi, Warszawy czy innej miejscowości. Jeśli chcieliby Państwo zapoznać się z przykładową dokumentacją w tym zakresie, zapraszamy do pracowni.

(C) Copyright 2013 AP2 Architekci :: Oferujemy: Projekty domów :: Projekty wnętrz :: Domy energooszczędne :: Wizualizacje :: Architekt Łódź, Warszawa